ebook Atlas osteopatycznych technik stawowych. Tom 1. Kończyny - Serge Tixa,Bernard Ebernegger,Bernard Ebenegger

Atlas osteopatycznych technik stawowych. Tom 1. Kończyny

Atlas stanowi przewodnik metodologiczny po technikach osteopatycznych. Poświęca dużą uwagę okolicom opisywanym dotychczas w innych książkach w niewielkim stopniu. Dla każdego stawu (bark, łokieć, nadgarstek i ręka, biodro, kolano, staw skokowy i stopa) dysfunkcje stanowią obiekt diagnostyki, na którą składają się testy ruchomości (wraz z ilustrującymi je fotografiami), następujące po nich rozwinięcie traktuje o najważniejszych elementach obrazu klinicznego, a także podstawowych przyczynach zaburzeń równowagi stawowej. Techniki, wybrane ze względu na swoją skuteczność, zostały zilustrowane przez około 400 fotografii, które dobrano według precyzyjnego , dydaktycznego klucza. Przedstawiają kolejno: pozycję terapeuty i pacjenta; ułożenie rąk terapeuty; dokładne rozmieszczenie punktów oddziaływania terapeutycznego; proces korekcji ograniczenia ruchomości. W osiągnięciu optymalnej mobilizacji pomagają ponadto testy diagnostyczne, a także porady i podpowiedzi Autorów pozwalające na skuteczne opanowanie gestu korekcyjnego.Od Autorów IX 1. Bark 1 Część boczna obojczyka w ustawieniu przednim względem wyrostka barkowego 3 Część boczna obojczyka w ustawieniu tylnym względem wyrostka barkowego 8 Głowa kości ramiennej w ustawieniu przednim i wysokim 12 Głowa kości ramiennej w ustawieniu niskim 16 Część przyśrodkowa obojczyka w ustawieniu przednim względem rękojeści mostka 19 Część przyśrodkowa obojczyka w ustawieniu wysokim względem rękojeści mostka 23 Część boczna obojczyka w ustawieniu zwanym „klawiszem fortepianu” 27 2. Łokieć 29 Głowa kości promieniowej w ustawieniu tylnym 31 Kość łokciowa w odwiedzeniu (łokieć koślawy, cubitus valgus) 35 Kość łokciowa w przywiedzeniu (łokieć szpotawy, cubitus varus) 41 Kość łokciowa w rotacji wewnętrznej 44 Kość łokciowa w rotacji zewnętrznej 47 Wymuszona supinacja u osoby dorosłej 50 Bolesna pronacja przedramienia u dziecka 53 3. Nadgarstek i ręka 55 Głowa kości łokciowej w ustawieniu przednim lub tylnym względem kości promieniowej 57 Kości nadgarstka 59 Szereg bliższy kości nadgarstka 61 Nadgarstek w odwiedzeniu lub w przywiedzeniu 64 Kość łódeczkowata w ustawieniu przednim lub tylnym 66 Kość księżycowata w ustawieniu przednim lub tylnym 68 Kość trójgraniasta w ustawieniu przednim lub tylnym 70 Kość grochowata 73 Kość czworoboczna większa w ustawieniu przednim lub tylnym 74 Kość główkowata w ustawieniu przednim lub tylnym 76 Kość haczykowata w ustawieniu przednim lub tylnym 78 Podstawa kości I śródręcza w ustawieniu tylnym lub w odwiedzeniu względem kości czworobocznej większej 81 Podstawy kości II–V śródręcza w ustawieniu tylnym lub przednim względem szeregu dalszego kości nadgarstka 86 Podstawy paliczków w zgięciu, wyproście, przywiedzeniu lub odwiedzeniu względem głów kości śródręcza lub paliczków 89 4. Biodro 93 Wprowadzenie do zabiegów stawowych w obrębie biodra 95 Głowa kości udowej w ustawieniu przednim względem panewki stawowej 98 Głowa kości udowej w ustawieniu tylnym względem panewki stawowej 102 Głowa kości udowej w odwiedzeniu lub przywiedzeniu względem panewki stawowej 108 Głowa kości udowej w rotacji zewnętrznej 113 Głowa kości udowej w rotacji wewnętrznej 117 5. Staw kolanowy 121 Kość piszczelowa w ustawieniu przednim 123 Kość piszczelowa w ustawieniu tylnym 128 Kość piszczelowa w rotacji zewnętrznej 133 Kość piszczelowa w rotacji wewnętrznej 137 Kość piszczelowa w przywiedzeniu (kolano szpotawe, genu varum) 140 Kość piszczelowa w odwiedzeniu (kolano koślawe, genu valgum) 145 Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej 150 Uszkodzenie łąkotki bocznej 157 Głowa kości strzałkowej w ustawieniu przednim 164 Głowa kości strzałkowej w ustawieniu tylnym 168 Kostka i stopa 173 Kostka boczna w ustawieniu przednim lub tylnym 175 Wklinowanie się kości skokowej w więzozrost piszczelowo-strzałkowy 182 Kość piszczelowa w ustawieniu przednim 188 Kość skokowa w ustawieniu przednio-przyśrodkowym względem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego 195 Kość skokowa w ustawieniu tylno-bocznym względem kości piętowej 199 Kość piętowa w ustawieniu przednim (poziomym) 203 Kość piętowa w ustawieniu tylnym (pionowym) 209 Kość piętowa w inwersji 213 Kość piętowa w ewersji 217 Guzowatość kości łódkowatej w ustawieniu wysokim 221 Brzeg przyśrodkowy kości sześciennej w ustawieniu wysokim lub niskim 229 Kość klinowata pośrednia w ustawieniu grzbietowym 240 Podstawa kości I śródstopia w ustawieniu wysokim 246 Podstawy kości IV i V śródstopia w ustawieniu wysokim 250 Słowniczek 257 Piśmiennictwo 258

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj