ebook Adam Smith. Ekonomia polityczna - Wiesław Piątkowski

Adam Smith. Ekonomia polityczna

Książka jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii. Argument ten opiera się na przekonaniu o istotnej roli ciągłości myśli ekonomicznej w sensie historycznym.
Zastosowana przez Autora metoda prezentacji i analizy poglądów Smitha jest bardzo cenna ze względów dydaktycznych. Stanowi ona wartościową wskazówkę dla młodszych adeptów ekonomii, jak należy przeprowadzić pogłębioną egzegezę tekstów źródłowych.Przedmowa 9 Rozdział I. Wprowadzenie 11 1. Biografia Adama Smitha 11 2. Problematyka Bogactwa narodów 13 3. Ogólny charakter rozważań w Bogactwie narodów 14 4. Ewolucja stosunków gospodarczych w Anglii XVIII wieku 15 Rozdział II. Założenia metodologiczne 17 1. Przedmiot ekonomii politycznej 17 2. Motywy działalności gospodarczej 18 3. Ogólny charakter procesu gospodarczego 20 4. „Niewidzialna ręka” 21 Rozdział III. Istota, miara i czynniki wzrostu bogactwa 25 1. Istota i miara bogactwa 25 2. Czynniki wzrostu bogactwa 26 Rozdział IV. Wartość i pieniądz 35 1. Wartość użytkowa a wartość wymienna 35 2. Podstawa wartości wymiennej 36 3. Cena naturalna a cena rynkowa 46 4. Pieniądz 50 Rozdział V. Wzrost bogactwa a jego podział 55 1. Podział bogactwa a teoria wartości 55 2. Płaca, zysk i renta gruntowa jako pochodne wartości tworzonej przez pracę 55 3. Pieniężna i rzeczywista „cena pracy” 57 4. Płaca a proces akumulacji kapitału 57 5. Zysk a procent 61 6. Zysk a proces akumulacji kapitału 61 7. Renta gruntowa 63 8. Konflikt między kapitałem a pracą 67 Rozdział VI. Cechy szczególne reprodukcji w ujęciu Adama Smitha 69 1. Ujęcie pierwsze 69 2. Ujęcie drugie 75 Rozdział VII. Handel zagraniczny 81 Rozdział VIII. Państwo a gospodarka 85 1. Geneza państwa 85 2. Ogólne funkcje państwa 85 3. Dobra ziemskie panującego lub państwa 87 4. Rozrzutność panującego i rządu 87 5. Zasada nieingerencji państwa w gospodarkę 88 6. Urządzenia i instytucje publiczne, które mają ułatwić handel 89 6.1. Określenie dziedzin właściwych dla kompanii akcyjnych 89 6.2. Urządzenia infrastrukturalne 92 7. Idea nauczania powszechnego 93 8. Wydatki państwa jako czynnik kształtowania świadomości społecznej 95 8.1. Problem finansowania instytucji religijnych 95 8.2. Środki walki z fanatyzmem i przesądami 96 9. Prawne ustanowienie stopy procentowej 97 10. Rola państwa w handlu zagranicznym 97 11. Krytyka prawa primogenitury 102 12. Podatki 103 12.1. Zakres rozważań Smitha o podatkach 103 12.2. Ogólne zasady opodatkowania dochodów 104 12.3. Podatek od renty gruntowej 104 12.4. Podatek od zysku 106 12.5. Podatek od płacy roboczej 108 12.6. Pogłówne 108 12.7. Podatki od towarów konsumpcyjnych 109 12.8. Podatek od czynszu z domów 112 12.9. Podatki od majątku 113 12.10. Społeczny aspekt opodatkowania dochodów 113 12.11. Konkluzje 114 13. Dług publiczny 115 Rozdział IX. Idea „naturalnego wzrostu dobrobytu” a historyczna rzeczywistość 119 Rozdział X. Struktura klasowa społeczeństwa a interes publiczny 124 Rozdział XI. Adam Smith a fizjokraci 127 Rozdział XII. Adam Smith a późniejsza myśl ekonomiczna 131 1. Jean Baptiste Say 131 2. David Ricardo 133 3. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi 135 4. Thomas Robert Malthus 135 Zakończenie 137 Bibliografia 139 Indeks osób 141

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj