ebook Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej - Dawid Obrzeżgiewicz

Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

Monografia stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wyceny roślinnych aktywów biologicznych na potrzeby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Opracowanie ma charakter normatywny i projektowy, sprowadzający się do przedstawienia autorskiej propozycji rozwiązania praktycznego problemu wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej. Opracowana metoda wyceny może mieć charakter aplikacyjny i wspomóc służby finansowo-księgowe w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Niniejsze opracowanie wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę badawczą, w szczególności w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Książka zawiera obszerne angielskie streszczenie. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.