ebook Wybrane przepisy zawodów w lekkoatletyce - Maria Długosielska,Dorota Kamień,Janusz Mastalerz,Zbigniew Mierzejewski,Krzysztof Perkowski

Wybrane przepisy zawodów w lekkoatletyce

Wiedza na temat przepisów zawodów jest ważną składową przygotowania teoretycznego realizowanego zarówno w ramach szkolnych lekcji wychowania fizycznego jak też szkolenia w sporcie wyczynowym. Stopień ich znajomości po-winien być różny – uczniowie i początkujący lekkoatleci powinni być stopniowo wdrażani w tajniki rozgrywania poszczególnych konkurencji. Na wyższym poziomie, w ramach już rozpoznanej specjalności lekkoatletycznej, ta wiedza powinna być już pełna. Wybór przepisów zawodów w lekkoatletyce przygotowany został z myślą o przyszłych ale też i pracujących już nauczycielach wychowania fizycznego, instruktorach i trenerach oraz pasjonatach tej pięknej dyscypliny sportu. Sądzimy również, że może być cenny dla rodziców zainteresowanych rozwojem sportowym swoich dzieci. Oprócz aktualnych przepisów czytelnik znajdzie tu również uwagi i komentarze związane ze specyfiką przygotowań i prowadzeniem zawodów szkolnych. W gronie autorów tego skryptu są aktywni zawodowo nauczyciele wychowania fizycznego – to oni przygotowali tekst umieszczony w ramkach, sygnalizowany tytułem „Sport szkolny”. Przepisy zawodów na przestrzeni historii lekkiej atletyki wielokrotnie się zmieniały. Przedstawiony tu materiał uwzględnia stan na koniec 2022 r. W spisie piśmiennictwa wskazujemy linki stron internetowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association Athtetics Federation (obecnie World Ath-letics), których śledzenie w przyszłości będzie gwarantem aktualności przepisów. Tekst i tabele przygotowano na podstawie wydania polskiego „Przepisy zawodów w lekkoatletyce”, PZLA, Warszawa 2016. Ryciny (oprócz ryc. 6, 13 i 14 – opracowanie własne) zostały zaczerpnięte z wydawnictwa „Competition And Technical Rules 2020” Edition In Force From 1 November 2019. World Athletics 2019.