ebook Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz preferencje podatkowe w Polsce - Anna Chmielak,Łukasz Furman,Joanna Karpowicz

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz preferencje podatkowe w Polsce

Monografia składa się z trzech części, z których dwie pierwsze podejmują wątek zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwoju już istniejących przedsiębiorstw, zaś trzecia traktuje o wykorzystaniu preferencji podatkowych przez przedsiębiorców.