ebook Instytucjonalne determinanty rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Aneta Ejsmont,Chmielak Anna,Zabielska Izabela

Instytucjonalne determinanty rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

W niniejszej monografii jako podstawowy problem przyjęto adekwatność instytucjonalną otoczenia przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Przedmiotem badania są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli sektor określany jako MMSP. Rozważania są podporządkowane hipotezie mówiącej o znaczącym oddziaływaniu wybranych determinant instytucjonalnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj