ebook Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020 (e-book z suplementem elektronicznym) - Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020 (e-book z suplementem elektronicznym)

eBPG1448e

Organizacje, szczególnie w ostatnich latach, coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia ciągłości działania w swoich strukturach. Jednak pojedyncze działania w tym obszarze okazują się nieskuteczne lub ich skuteczność nie jest trwała, dlatego coraz większą popularność zyskują systemy zarządzania ciągłością działania. Ze względu na specyfikę poszczególnych podmiotów i ich odmienny kontekst wewnętrzny i zewnętrzny systemy te będą się nieco różnić. Najlepszym źródłem informacji o tym, w jaki sposób skutecznie wdrożyć system zarządzania ciągłością działania jest międzynarodowa norma ISO 22301. Skorzystanie z najlepszych międzynarodowych praktyk jeszcze nie oznacza, że podmiot musi podejść do procesu certyfikacji na zgodność z tą normą. Dzięki wdrożeniu postanowień normy ISO 22301 organizacja może zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zagrożeń dla ciągłości działania. W poradniku ekspert omawia najważniejsze aspekty systemu zarządzania ciągłością działania, w tym m.in.: -przygotowanie do wdrożenia systemu, -procedury ciągłości działania, -ocenę wpływu biznesowego, -wdrożenie i utrzymanie systemu, -audyt wewnętrzny systemu, -ważne przepisy prawne, -istniejące wyzwania dla systemu. Dodatkowo w suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów – wszystkie w edytowalnej formie. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce (zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj