ebook Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym) - Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym)

Przetwarzasz dane osobowe? Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – przygotowane przez eksperta specjalizującego się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce wyjaśniono m.in. problemy: - Jakie przepisy regulują ochronę danych osobowych? - Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie? - Jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych zgodny z RODO? - Jakie obowiązki mają administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych? - Jakie są rodzaje zabezpieczeń danych osobowych? - Jak stworzyć dokumentację ochrony danych? - Jak tworzyć zgody na przetwarzanie danych osobowych? - Jak rozpatrywać żądania osób, których dane dotyczą? - Analiza ryzyk wobec zasobów informacyjnych. - Tworzenie procedur zarządzania systemem informatycznym. - Bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami/kontrahentami. - Praktyczne metody wdrażania systemu ochrony danych. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający kompletny zestaw dokumentacji zgodności z RODO, w tym m.in.: polityka bezpieczeństwa, procedury opisujące zabezpieczenia informatyczne oraz narzędzia przeprowadzania analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), jak również listy kontrolne do pełnienia nadzoru przez IOD. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj