ebook Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne - Edyta Bielak-Jomaa,Urszula Góral

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim ustawodawstwie wynikające z wejścia w życie tego rozporządzenia, dotyczące m.in.: zastosowania mediacji do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony danych osobowych, zasad postępowania przed GIODO w kontekście efektywności i gwarancji proceduralnych, roli sądów w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych, rozwiązań mających na celu zapewnienie sądowej kontroli stosowania administracyjnych kar pieniężnych przez organ nadzorczy, poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w procesie wdrażania przepisów rozporządzenia. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych - adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych oraz reprezentujących klientów w postępowaniach przed GIODO i sądami administracyjnymi. Z pewnością zainteresuje też sędziów sądów administracyjnych, którzy będą stosowali nowe przepisy w prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych, oraz pracowników administracji publicznej uczestniczących w tych postępowaniach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj