ebook Ustawa o sporcie. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] - Eligiusz Krześniak

Ustawa o sporcie. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-sportu, wspólnych inicjatyw europejskich w dziedzinie sportu i działalności Polskiej Agencji Antydopingowej. Uwzględniono zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy, w tym dotyczące: przywrócenia do polskiego prawa regulacji odnoszącej się do rozstrzygania sporów w sporcie, wprowadzenia zakazów i ograniczeń dotyczących członków władz polskich związków sportowych, zmiany modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, m.in. odpowiedzialności za wykroczenia dopingowe. Opracowanie uwzględnia specyfikę prawa sportowego i lex sportiva. Autor sięga do orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie (CAS) oraz sportowego soft law – regulaminów i innych aktów międzynarodowych federacji sportowych oraz polskich związków sportowych. Omawia także dotychczasową praktykę Ministerstwa Sportu. Adresaci: Książka jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie sportowym, w tym w szczególności adwokatów i radców prawnych, sędziów, jak i dla przedstawicieli nauki prawa. Komentarz zainteresuje ponadto działaczy polskich związków sportowych, właścicieli i udziałowców klubów sportowych oraz sportowców.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj