ebook Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz - Grzegorz Tylec,Wojciech Lis,Jacek Sobczak,Marek Salamonowicz,Adrian Niewęgłowski,Grzegorz Kozieł,Tomasz Demendecki,Marek Konstankiewicz,Grzegorz Lubeńczuk,Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,Tomasz Drab,Dobrochna Ossowska-Salamonowicz,Mateusz Chrzanowski,Sławomir Patyra,Cezary Zapała

Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz

W komentarzu przeanalizowano m.in.: pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w strukturze organów państwa, problematykę kształtowania programów radiowych i telewizyjnych przez nadawców, zagadnienia przekazów handlowych (w tym reklam) w mediach, zadania publicznej radiofonii i telewizji, kwestie koncesji w zakresie rozpowszechniania programów, audiowizualne usługi medialne na żądanie, odpowiedzialność prawną za naruszenie przepisów ustawy. Adresaci: Książka jest adresowana do osób, które w codziennej pracy zawodowej stykają się z problematyką radiofonii i telewizji. Będzie pomocna adwokatom oraz radcom prawnym. Komentarz posłuży jako pomoc dydaktyczna studentom prawa, jak również dziennikarstwa i komunikacja społecznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj