ebook Prawo mediów - Katarzyna Grzybczyk,Piotr Ślęzak,Leszek Wilk,Monika Brzozowska-Pasieka,Agnieszka Bielska-Brodziak,Michał Barański,Konrad Kobyliński

Prawo mediów

W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich. Omówiono m.in.: zasadę wolności słowa; instytucję sprostowania prasowego; regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie; reklamę w mediach; ochronę dóbr osobistych w działalności mediów; zagadnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami dostępnymi w mediach. Analizie zostały poddane także regulacje związane z zatrudnianiem dziennikarzy, procedura rejestracji dzienników i czasopism. Przedstawiono ponadto zasady budowy programu radiowego i telewizyjnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj