ebook Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli - Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można edytować zgodnie z potrzebami. PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania, z uwzględnieniem urlopu zaległego i na żądanie. W publikacji zostały również przedstawione zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.: czy nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu można odmówić udzielenia urlopu, który nie był ujęty w planie urlopów, czy dyrektor przedszkola może narzucać swoim pracownikom terminy urlopów wypoczynkowych, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu, który powraca do pracy z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, jakiej wysokości ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli publicznych. Publikacja została przygotowana przez zespół ekspertów i praktyków. Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/urlopy-nauczycieli-przedszkoli/2015 W materiałach znajdą Państwo: wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: http://www.urlopy-nauczycieli-przedszkoli-2015.abc.com.pl/web/guest/pliki-do-pobrania procedury orzecznictwo akty prawne istotne dla zagadnienia urlopów wypoczynkowych O serii ABC Praktyki prawa oświatowego ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów. Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy: podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku, praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania, wzory pism i dokumentów, wzory regulaminów i procedur postępowania, praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów, orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli. W 2015 roku w serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukażą się, zgodnie z kalendarzem Oświatowym: Kontrola zarządcza w oświacie, Rekrutacja do przedszkoli, Rekrutacja do szkół, Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych, Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli. Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika "Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola" wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego: Rekrutacja do przedszkoli, Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli. Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj