ebook Tajemnice Ewangelii. Listy do młodych - Milena Suliga,Ks. Leszek Mateja

Tajemnice Ewangelii. Listy do młodych

Publikacja, to niezwykle oryginalny, bo napisany w formie listów, komentarz biblijny wprowadzający w lekturę Ewangelii św. Marka. Książka stanowi zapis korespondencji pomiędzy przygotowującą się do bierzmowania, nastoletnią Marią a Markiem - jej przewodnikiem na drodze odkrywania tajemnic zawartych w Słowie Bożym. Lektura prowokuje młodych ludzi do odkrycia, że są już na tyle dorośli, aby zrozumieć Ewangelię, jednocześnie pomagając im wejść w osobistą relację z Jezusem. Listy Marii i Marka, w których jak echo powraca temat bierzmowania, mogą być potraktowane jako nowatorski podręcznik dla młodzieży przygotowującej się do tego sakramentu. Pomimo, iż książka adresowana jest przede wszystkim do młodych, odkrywane w niej, niezwykłe skarby Słowa Bożego, zaskoczyć mogą niejednego dorosłego. Jej lektura z pewnością ubogaci więc każdego, kto pragnie wejść w świat Ewangelii.