ebook Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach - Henryk Gurgul,Krzysztof Posłuszny,Milena Suliga,Robert Syrek,Jacek Wolak

Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach

Zmiany w rozmaitych przejawach życia społecznego i gospodarczego stały się ważnym tematem badawczym, także w dyscyplinie ekonomia i finanse. Owocem badań empirycznych wybranych problemów na podstawie danych z ostatnich lat jest niniejsza monografia.Książka zawiera rozdziały o zróżnicowanej tematyce. Jednak wspólną ich cechą jest to, że w prezentowanych badaniach ekonomicznych wykorzystywane są mniej lub bardziej zaawansowane metody ilościowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj