ebook Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę - Magdalena Olczyk

Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki, z jaką stykają się byłe strony stosunku najmu w sytuacji dalszego zajmowania lokalu przez byłego najemcę. Autorka dokładnie analizuje charakter więzi prawnej łączącej te osoby, udzielając odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, gdy właściciel nie chce, by były najemca korzystał z jego lokalu, można w ogóle mowić o istnieniu więzi obligacyjnej łączącej nadal te osoby. Pierwsza część książki zawiera więc teoretyczne rozważania koncentrujące się na charakterze prawnym więzi obligacyjnej łączącej byłe strony stosunku najmu lokalu mieszkalnego. W kolejnych częściach znajdują się rozwiązania praktyczne dotyczące m.in.: praw i obowiązków byłych stron stosunku najmu w zakresie utrzymywania lokalu w należytym stanie, w tym problemu dostarczania do lokalu tzw. mediów, odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego i odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego czy zamiennego, możliwości zakończenia więzi łączącej byłe strony stosunku najmu lokalu mieszkalnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj