ebook Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane - Eugenia Śleszyńska

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

\n\n Książka w sposób syntetyczny i przystępny omawia wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz utrzymaniem technicznym obiektów budowlanych, ich instalacji i urządzeń. \n\nPorusza przy tym zagadnienia, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, jak: \n • warunki techniczne projektowania i użytkowania budynków, \n • konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty,\n • zawieranie umów o roboty budowlane i zasady organizowania procesu budowlanego,\n • działanie inwestora przed organami, \n • odbiory częściowe i końcowe robót oraz gwarancje jakości i rękojmi, \n • zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej oraz książki obiektu budowlanego,\n • metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych,\n • kto odpowiada za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym: właściciel czy zarządca nieruchomości? \n\n Publikacja to wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej. Monografia będzie przydatna urzędnikom, pracownikom organów administracji, prawnikom i sędziom. Może zainteresować również przedstawicieli nauki prawa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj