ebook System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze - Zbigniew Góral,Krzysztof Wojciech Baran

System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze

\n\nTom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim zamieszczone odnoszą się do statusu prawnego pracowników zatrudnionych w rozmaitych sektorach, w tym: administracji publicznej, np. pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych i samorządowych; wymiaru sprawiedliwości, np. pracowników sądów i prokuratury; inspekcji publicznych, np. inspektorów pracy; szkolnictwa wyższego, np. nauczycieli akademickich; oświaty i wychowania, np. nauczycieli; kultury i wypoczynku; przemysłu, np. górników, hutników; usług, np. kierowców. \n\nAutorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy, reprezentujący rożne ośrodki akademickie z całego kraju. \n\n Adresaci:\nKsiążka jest przeznaczona dla pracowników naukowych. Będzie ona przydatna także dla prawników praktyków zajmujących się omawianą tematyką oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i administracji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj