ebook Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego - Renata Cybulska,Anna Wierzbica,Roman Marchaj

Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego

Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi. Analizują m.in. podmioty uprawnione do składania skarg, petycji i wniosków, podmioty obowiązane do rozpoznania tego rodzaju pism, procedurę związaną z ich rozpatrzeniem, sposób działania komisji skarg, petycji i wniosków. Opracowanie zostało napisane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – radców prawnych, zajmujących się w swojej pracy zawodowej problematyką skarg, petycji i wniosków. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla pracowników gmin, powiatów i województw, a także radców prawnych i adwokatów oraz każdego obywatela zainteresowanego omawianą tematyką.