ebook Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - Tadeusz Wiśniewski,Robert Bełczącki

Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Zawiera analizę takich zagadnień jak: substrat, termin i legitymacja do wniesienia skargi nadzwyczajnej, dopuszczalność jej złożenia, przebieg i zakres postępowania ze skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym. Publikacja prezentuje informacje dotyczące najistotniejszych cech i elementów procesowych skargi nadzwyczajnej oraz powiązań z innymi środkami zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, co pozwala na zdiagnozowanie i rozwiązanie konkretnych zagadnień praktycznych. Ze względu na subsydiarność tej skargi w opracowaniu przedstawiono też – w niezbędnym rozmiarze – przewidziane w sprawach cywilnych inne nadzwyczajne środki zaskarżenia, a także środek odwoławczy w postaci apelacji. Adresaci:Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Może być przydatna również przedstawicielom nauki.