ebook Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym - Jacek Gudowski,Radosław Flejszar,Tadeusz Wiśniewski,Elwira Marszałkowska-Krześ,Małgorzata Malczyk,Joanna Derlatka,Karol Ryszkowski,Józef Jagieła prof. UŁ,Marcin Dziurda,Joanna Bodio,Joanna May,Magdalena Skibińska,Aneta Mendrek,Robert Frey,Edyta Figura-Góralczyk,Andrzej Marciniak UŁ,Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US,Andrzej Grzegorz Harla,Kamil Hylewski,Anna Machnikowska prof. UG,Piotr Osowy SSO prof. UJK,Mariusz Sobuś,Tomasz Strumiłło,Tadeusz Zembrzuski prof. UW

Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym

W dniach 20–22.9.2019 r. w Muszynie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowany przez trzy ośrodki uniwersyteckie – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Wrocławski. Zjazd został przygotowany pod auspicjami Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych i przy aktywnym udziale przedstawicieli samorządów prawniczych, w tym Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz praktycy dyskutowali nad problemem dostępu do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Kwestia prawidłowego kształtowania dostępu do ochrony prawnej na każdym etapie postępowania rozpoznawczego, ale również w ramach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, stanowi przedmiot dyskusji naukowych i dylematów w praktyce stosowania prawa, zwłaszcza w aspekcie licznych i radykalnych zmian KPC oraz ustaw z nim powiązanych.

Monografia zawiera zbiór opracowań będących efektem dyskusji prowadzonych w trakcie obrad Zjazdu, które odnoszą się nie tylko do nowych uregulowań KPC, ale przede wszystkim do założeń ogólnych prawa cywilnego procesowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj