ebook Rzecz o dojrzałym obywatelstwie. Edukacja obywatelska w Szwajcarii. - Paulina Depczyńska

Rzecz o dojrzałym obywatelstwie. Edukacja obywatelska w Szwajcarii.

Publikacja ukazuje środowiska edukacji obywatelskiej w Szwajcarii w oparciu o uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne, kulturowe, językowe. W opracowaniu również poddano analizie partycypację polityczną jako konstrukcję teoretyczną ujętą w perspektywie polsko- i niemieckojęzycznej literatury przedmiotu. Rozważania w nurcie badań nad zmieniającym się paradygmatem społeczeństwa obywatelskiego pozwoliły na sformułowanie wniosków, które w obliczu internacjonalizacji mogą okazać się przydatne w badaniach nad społeczeństwem i systemami edukacji obywatelskiej. Publikacja przeznaczona dla czytelników zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką, studentów politologii, socjologii, pedagogiki. Wartościowe jest to, że sam tytuł monografii wskazuje na to, że Autorka zna dobrze zagadnienie i potrafi postawić generalną tezę i ująć całe zagadnienie problemowo. (…) Jest też faktem, że temat kształcenia obywatelskiego w Szwajcarii nie był do tej pory praktycznie przedmiotem kompleksowego opracowania i może stanowić kolejny argument za opublikowaniem tej monografii. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Stanisława Sulowskiego Uniwersytet Warszawski