ebook Prawo o prokuraturze. Komentarz - Andrzej Ważny,Andrzej Kiełtyka,Wojciech Kotowski

Prawo o prokuraturze. Komentarz

W komentarzu omówiono rewolucyjne zmiany w zasadach działania prokuratury wprowadzone przez nową ustawę - Prawo o prokuraturze. Autorzy szczegółowo przedstawiają m.in. nowy szeroki zakres uprawnień Prokuratora Generalnego, w tym: możliwość bezpośredniego wydawania poleceń każdemu prokuratorowi, bezpośredni wpływ na awansowanie prokuratorów, prawo przenoszenia śledztw do Prokuratury Krajowej, zwierzchnictwo nad prokuraturą wojskową. Ponadto w książce omówiono: nową strukturę organizacyjną prokuratury (w tym przywrócenie stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia Prokuratury Krajowej i prokuratur regionalnych), zmiany w zakresie postepowań dyscyplinarnych prokuratorów, zakres działania nowego wydziału do spraw wewnętrznych, do którego mają trafiać postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Unormowania wprowadzone w komentowanej ustawie częściowo przywracają regulacje ustawy z 2007 r. Niektóre wprowadzone rozwiązania wzbudzają kontrowersje i w komentarzu zostały poddane krytyce, w szczególności zmiany ograniczające niezależność prokuratorów. Adresaci: Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj