ebook Prokuratura w Polsce (1918-2014) - Lidia Mazowiecka

Prokuratura w Polsce (1918-2014)

ƒW monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: międzynarodowe standardy prokuratury zawarte w dokumentach Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej, zasady etyczne prokuratorów, propozycje zmian modelu prokuratury na tle standardów międzynarodowych, ocenę nowych regulacji z zakresu procedury karnej. Adresaci: Publikacja jest adresowana przede wszystkim do prokuratorów, sędziów, przedstawicieli nauki, a także do pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj