ebook Pozycja prawna sekretarza jednostki samorządu terytorialnego w Polsce - Jarosław Tomasz Czerw

Pozycja prawna sekretarza jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Monografia omawia miejsce sekretarza w strukturze samorządu terytorialnego, jego stosunek pracy, obowiązki i uprawnienia jako pracownika samorządowego, a także ograniczenia dotyczące różnych sfer życia społecznego, wynikające z pełnionej funkcji. W publikacji naświetlony został szeroki kontekst funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, w tym fakt, że nieodłącznym elementem przywróconych w Polsce w 1990 r., a następnie zreformowanych w 1998 roku, struktur samorządu terytorialnego są zatrudnieni w jego jednostkach organizacyjnych pracownicy samorządowi. Pracownicy ci, a w szczególności pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji samorządowej, będących jednostkami pomocniczymi organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, wspierają organy wykonawcze w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Monografia analizuje istotną rolę, jaką wypełnia sekretarz jednostki samorządu terytorialnego: sekretarz gminy, sekretarz miasta, sekretarz powiatu, sekretarz województwa

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj