ebook Instrukcja naliczania ekwiwalentu za urlop - Jakub Pioterek

Instrukcja naliczania ekwiwalentu za urlop

Rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą wiąże się z rozliczeniem pracodawcy z pracownikiem. Polega to m.in. na wypłacie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pobierz instrukcję, jak liczyć ekwiwalent. Jednym ze sposobów uniknięcia przez pracodawcę wypłaty ekwiwalentu jest wysłanie pracownika na urlop w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Udzielenie urlopu nie wymaga w tym przypadku zgody pracownika. W ekwiwalencie nie uwzględnia się wszystkich składników wynagrodzenia. Sprawdź szczegóły.