ebook Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe - Agata Austen

Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej. Jest to publikacja naukowa, zawierająca jednak praktyczne wskazówki wyjaśniające zjawiska mające miejsce w partnerstwach lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić benchmarki dla zarządzających, wskazują sposób zarządzania partnerstwami i pomiaru efektywności jego działania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj