ebook Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur - Łukasz Musiaka

Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur

Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość i żywotność inwestycji, jaką była budowa zamku obronnego w średniowieczu, była planowana nie na lata, ale na wieki. Dzięki odpowiednim materiałom konstrukcyjnym i solidnemu wykonaniu, wiele z dawnych zamków, w lepszym lub gorszym stanie, dotrwało do naszych czasów. Możemy podziwiać myśl inżynieryjną średniowiecznych budowniczych. Zastanowić się, jak kiedyś funkcjonował dany obiekt, jak wpływał na swoje otoczenie i co spowodowało, że w takim, a nie innym kształcie zachował się do naszych czasów. Poszukujemy wiedzy, doznań estetycznych i wrażeń, również tych przesyconych duchem romantycznej przygody. Zazwyczaj skupiamy się na historii, nie zagłębiając się w rozważania nad obecną kondycją i znaczeniem dawnych warowni.
Rodzą się pytania, czy we współczesnym świecie średniowieczny zamek może jeszcze odgrywać istotną rolę? Do jakich funkcji może być przeznaczony? Jak kształtują się jego związki z otoczeniem? W niniejszej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.
Z punktu widzenia geografii turyzmu jest to jedno z pierwszych w Polsce tak dobrze udokumentowanych dzieł badawczych, dotyczących roli walorów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki, a pośrednio również w aktywizacji gospodarczej miasta. W pracy pokazano rozległość zainteresowań współczesnych badań nad turystyką. Jest interesującym polem badawczym dla geografów i historyków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj