ebook Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym - Andrzej Feliks Grabski

Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym

"Pomimo upływu półwiecza Polską sztukę wojenną w okresie wczesnofeudalnym należy nadal czytać i z niej korzystać, gdyż – powtarzając opinię sprzed półwiecza – jest w dalszym ciągu pozycją „cenną, która na stałe zajmie należne jej, poważne miejsce w dziejach badań nad historią naszej wojskowości”. I to od niej każdy szanujący się badacz historii wojskowości powinien rozpoczynać swoje studia nad polską sztuką wojenną"!
z posłowia prof. dr. hab. Jana Szymczaka

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj