ebook Podstawy geologii - Małgorzata Witak,Małgorzata Pruszkowska-Caceres,Ewa Szymczak

Podstawy geologii

Przewodnik do ćwiczeń

Zakres merytoryczny przewodnika obejmuje zagadnienia z mineralogii, petrografii, paleontologii i kartografii geologicznej. Przewodnik jest bogato ilustrowany. Liczne ryciny, schematy i tabele ułatwią zrozumienie zawartej tu wiedzy merytorycznej. W połączeniu z nią pozwolą oznaczać makroskopowo w terenie minerały, skały i skamieniałości, prowadzić proste pomiary geologiczne i interpretować budowę geologiczną.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj