ebook Opodatkowanie dochodów transgranicznych - Magdalena Cieślak,Dominik Gajewski,Mariusz Pogoński,Aleksander Werner,Marcin Jamroży,Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska,Magdalena Pożaroszczyk-Komór,Łukasz Andruszkiewicz,Remigiusz Felcenloben,Ewelina Kołodziejska,Aleksandra Trzópek,Grzegorz Stachyra,Małgorzata Witak,Bartłomiej Rodak,Joanna Dąbrowska,Bartłomiej Gryn,Jarosław Sekita,Jakub Warnieło,Edyta Tkaczuk,Andrzej Halat,Aleksander Tymoteusz Werner

Opodatkowanie dochodów transgranicznych

Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z opodatkowaniem: dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych, dochodów spółki zagranicznej oraz jej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej, odsetek oraz należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych, dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie bądź korzystających z usług personelu zagranicznego. Zainteresuje podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a także słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów. "Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymywanych przez nierezydentów. Temat ten jest interesujący dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego". Prof. dr hab. Janusz Kudła

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj