ebook Podatki cz.2 PIT, CIT, RYCZAŁT 2017 - INFOR PL SA

Podatki cz.2 PIT, CIT, RYCZAŁT 2017

Od 1 stycznia 2017 r. w podatkach dochodowych wprowadzono liczne zmiany „precyzujące” treść przepisów. Dzięki temu zabiegowi ustawodawcy szereg zdarzeń i czynności - dotychczas niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym - zostało nim objętych. Zmienią się także zasady sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Ponadto ustawodawca obniżył stawkę CIT do 15%. Z tego udogodnienia będzie jednak mogła skorzystać tylko część podatników. 

Publikacja zawiera

  • ujednolicone teksty PIT, CIT i Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • wybrane rozporządzenia wykonawcze
  • komentarz do zmian w PIT, CIT, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko na czym polega zmiana, ale też dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj