ebook Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej - Tomasz Kamiński

Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej

Pieniądze zawsze miały znaczenie w polityce zagranicznej, ale bodaj nigdy państwa nie miały ich w swoich rękach w takich ilościach. Wzrost wielkości kapitału kontrolowanego przez kraje sprawił, że coraz częściej wykorzystują one instrumenty ekonomiczne do osiągania swoich celów na arenie międzynarodowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest szybki rozwój tzw. państwowych funduszy majątkowych, czyli rządowych lub kontrolowanych przez rząd funduszy inwestycyjnych. Oficjalnie mają one służyć efektywnemu pomnażaniu zgromadzonych w nich środków, ale... nie jest to cała prawda o ich działalności. Na podstawie licznych przykładów autor prezentowanej publikacji ukazuje zastosowanie państwowych funduszy majątkowych w polityce zagranicznej. Analizuje zarówno formy ich politycznego użycia, jak i warunki, które muszą być spełnione, żeby było to możliwe. Udowadnia, iż zagrożenia związane z politycznym wykorzystywaniem kapitału państwowego są bardzo realne, co powinno spotkać się z adekwatną odpowiedzią społeczności międzynarodowej.Wstęp 9 Rozdział 1. Państwowe fundusze majątkowe 23 Rozdział 2. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej państw – aspekty teoretyczne 69 Rozdział 3. Państwowe fundusze majątkowe w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej 111 Rozdział 4. Norweski fundusz majątkowy jako narzędzie polityki zagranicznej państwa 147 Rozdział 5. Państwowe fundusze majątkowe w polityce zagranicznej Rosji 177 Zakończenie 213 Literatura 229 Summary 257 Aneks 1 259 Aneks 2 285 Spis rysunków 315 Spis wykresów 317 Spis tabel 319 Od Redakcji 321

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj