ebook Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników - Adam Mariański,Jakub Żurawiński,Anna Justyńska,Piotr Szalbierz,Artur Tim,Adam Żądło

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

\n\nW książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. \n\nW opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystkich etapach ich funkcjonowania począwszy od zawiązania spółki aż do jej likwidacji. \n\nKsiążka zawiera także wzory umów poszczególnych spółek osobowych obejmujące najważniejsze postanowienia umowne. \n\n W publikacji omówiono m.in.: zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych oraz ich likwidacji, ramy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, tematykę cen transferowych, analizę skutków podatkowych funkcjonowania spółki oraz wspólników, przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe oraz zarząd sukcesyjny. \n\n Adresaci: \n\nPublikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla sędziów, księgowych oraz przedsiębiorców i przedstawicieli nauki prawa podatkowego

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj