ebook Sety leksykalne matura 2023 język angielski - Beata Kurec

Sety leksykalne matura 2023 język angielski

Nowość! Matura 2023.Sety leksykalne .

Na egzaminie maturalnym w 2023 r. w części sprawdzającej znajomość środków językowych, pojawi się nowe zadanie ,tzw. „sety leksykalne”, które wymaga uzupełnienia luk tym samym wyrazem, w różnych kontekstach. Materiał zawiera 26 zestawów ćwiczeniowych, czyli razem 780 zdań z dołączonym kluczem odpowiedzi.