ebook Last minute exam revision. Part 5. Dialogues - Beata Kurec

Last minute exam revision. Part 5. Dialogues

LAST MINUTE EXAM REVISION PART 5 .25 dialogów.Część piąta szybkiej powtórki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.Uzupełnianie dialogów brakującym wyrazem.