ebook MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy - Maciej Ambroziewicz,Magdalena Stojek-Siwińska,Jerzy Żurek,Jerzy Wroński,Józef Gierasimiuk,Jaromir Grabowski,Waldemar Leszek Krupa,Adam Maciej Pietrzak,Józef Witczak,Kazimierz Żurawski,Ryszard Celeda,Edward Kołodziejczyk,Andrzej Kowerski

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku); nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego; zmiany w skierowaniu na badania profilaktyczne uczniów i studentów; zmiana wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących – szczegółowe omówienie nowych regulacji; nowe regulacje dotyczące analizy kosztów wypadków przy pracy (stopa procentowa składki od 1.04.2017 r.), skrócenie okresu przedawnienia składek (nadpłaconych); pełna analiza wypadków przy pracy w przykładowym zakładzie pracy; w ramach zagadnienia czynników i procesów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia/życia pracowników - nowe regulacje dotyczące promieniowania elektromagnetycznego; uzupełnienie i rozszerzenie omówienia regulacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego; zmiana regulacji dotyczących opiniowania dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych; nowe oceny ryzyka dla czynników chemicznych, wyznaczanie poziomów ryzyka; pełny (przykładowy) dokument oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera urządzeń elektronicznych (z pełnym załącznikiem - oceną ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych); zaktualizowane i uzupełnione testy na końcu każdego rozdziału, sprawdzające przyswojenie poszczególnych tematów. Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści-praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny. W jednej, zwartej publikacji czytelnik znajdzie zatem przybliżenie zagadnień dotyczących m.in.: organizacji ochrony pracy w zakładzie, metodyki kontroli warunków pracy, szkoleń z zakresu bhp, obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp, zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny, wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego, metod analizy stanu BHP, pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, postępowania powypadkowego, wymagań BHP przy wybranych pracach. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również: układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, nadzorujących w dziedzinie BHP; zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem; wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji; liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady; zamieszczone do praktycznego wykorzystania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, przydatne wzory, uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE"; szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu; przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki. Adresaci: Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmujących się zawodowo BHP, pracodawców, inspektorów pracy. Zainteresuje również wykładowców, jak i studentów studiów kierunkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj