ebook Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi - Maciej Ambroziewicz,Kazimierz Kościukiewicz,Roman Majer,Krzysztof Zamajtys

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi

Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pracowników działów kadr, oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer SA. Stanowią więc odzwierciedlenie problemów, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się tą problematyką. Dla łatwiejszego korzystania z publikacji pytania zostały podzielone na grupy tematyczne. Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi m.in. z zakresu: metodyki kontroli warunków pracy, szkoleń bhp, zarządzania ochroną pracy w zakładzie, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny, wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego, postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy, wymagań BHP przy wybranych pracach. Autorami są cenieni w środowisku specjaliści-praktycy, którzy współpracują z Serwisem BHP. Omawiają poruszane zagadnienia w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj