ebook Mechanika ogólna. Statyka - Zenon Hendzel,Wiesław Żylski

Mechanika ogólna. Statyka

Skrypt Mechanika ogólna składa się z trzech części. Część pierwsza obejmuje Statykę, druga Kinematykę, trzecia zaś Dynamikę. Skrypt powstał na podstawie wieloletnich wykładów, które autorzy prowadzili na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Materiał zawarty w skrypcie odpowiada programowi zajęć dydaktycznych z przedmiotu mechanika ogólna prowadzonego dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych. W skrypcie podano podstawowe wiadomości teoretyczne, ilustrując je rozwiązaniem odpowiednio dobranych przykładów. Zamieszczono również wiele zadań do samodzielnego rozwiązywania przez studentów. Statyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się równowagą ciał. Przez równowagę ciała rozumiemy jego spoczynek lub taki ruch, gdy wszystkie punkty ciała poruszają się po liniach prostych ze stałymi prędkościami. Równowaga ciała, którą będziemy się zajmowali w statyce, to jego spoczynek, czyli niemożliwość zmiany położenia względem przyjętego układu odniesienia. Z zasad Newtona wynika, że ciało pozostaje w równowadze, jeżeli układ sił działających na to ciało pozostaje w równowadze. To znaczy, że o równowadze ciała decyduje równowaga układu sił działających na ciało.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj