ebook Fizyka - Zbigniew Osiak

Fizyka

"Fizyka" jest ilustrowaną encyklopedią zawierającą: • około 1600 haseł, • 490 kolorowych rysunków, • definicje podstawowych pojęć fizyki, • prawa fizyki, • wzory i wykresy, • jednostki, • poglądowe ilustracje pojęć i praw, • przykłady, • ciekawostki, • notki biograficzne, • informacje dotyczące historii fizyki, • propozycje wykonania doświadczeń, • komentarze, • adresy stron internetowych, • angielskie odpowiedniki polskich nazw. Informacje podane w tej encyklopedii zostały tak dobrane i sformułowane, aby mogli z nich korzystać: • uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich, • wszyscy czytelnicy, niezależnie od kierunku ich wykształcenia, którzy chcą dowiedzieć się jakie problemy są przedmiotem badań współczesnej fizyki, • czytelnicy szczególnie zainteresowani fizyką, jej historią i metodologią. Głównym celem tej encyklopedii jest wykazanie, że • fizyka to nie tylko wzory, wykresy, prawa, hipotezy i teorie, ale przede wszystkim tworzący ją ludzie, • fizyka stanowi poligon logicznego i precyzyjnego myślenia, • fizyka uczy nas pokory wobec ogromu wszechświata, • fizyka uświadamia nam wielka rolę osiągnięć poprzednich pokoleń w powstawaniu nowych teorii; na przykład: gdyby nie było Kopernika, Galileusza, Keplera, Newtona i innych myślicieli, to nie powstałaby teoria względności Einsteina. Spis treści 00 Wstęp 01 Mechanika 02 Akustyka 03 Hydromechanika 04 Termodynamika 05 Grawitacja 06 Elektryczność 07 Magnetyzm 08 Elektromagnetyzm 09 Optyka 10 Fizyka jądra i cząstek elementarnych 11 Fizyka kwantowa 12 Teoria względności 13 Fizyka ciała stałego 14 Stałe uniwersalne i jednostki 15 Język i metodologia fizyki 16 Niezbędnik matematyczny 17 Nagrody Nobla z fizyki 18 Wybrane Nagrody Nobla z chemii 19 Indeks haseł 20 Indeks nazwisk