ebook MATEMATYKA DLA STUDENTÓW ZARZĄDZANIA Część 3 - Henryk Gurgul,Marcin Suder

MATEMATYKA DLA STUDENTÓW ZARZĄDZANIA Część 3

Poszczególne rozdziały przybliżają ogólną metodę całkowania funkcji wymiernych, wybranych funkcji niewymiernych oraz wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne, tematykę szeregów liczbowych, ciągów funkcyjnych, szeregów trygonometrycznych, krzywej, zastosowanie całki oznaczonej, przybliża pojęcia całek wielokrotnych, krzywoliniowych, równań różniczkowych zwyczajnych i równań różnicowcyh.