ebook Leksykon cen transferowych - Jarosław F. Mika,Paula Arciszewska,Aleksandra Chojnacka,Kamil Jaśkiewicz,Michał Mika,Karolina Ostapiuk,Beata Rawa,Paweł Rosiński

Leksykon cen transferowych

Więcej na temat zmian w cenach transferowych >> Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 r. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do: metod szacowania cen transferowych, restrukturyzacji działalności, informacji o cenach transferowych (TP-R), do której złożenia zobligowani będą podatnicy od 1.01.2020 r. Leksykon cen transferowych jest źródłem m.in.: wsparcia w realizacji projektów z zakresu cen transferowych, pomocy w interpretacjach przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową, wsparcia w analizach związanych z orzecznictwem, pomocy w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich, wsparcia w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych. W opracowaniu uwzględniono m.in. ustawę z 28.10.2018 r. zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz następujące nowe akty wykonawcze: rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Autorami publikacji są konsultanci podatkowi Instytutu Cen Transferowych, którzy doradzają przedsiębiorstwom w sporządzaniu analiz porównawczych, przygotowywaniu dokumentacji podatkowych krajowych, grupowych oraz rozliczaniu podatkowym transakcji specyficznych, w szczególności transakcji usługowych i finansowych. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, a także biegłych rewidentów oraz audytorów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj