ebook Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym - Gyongyver Takats,Małgorzata Breda,Karolina Gierszewska,Tomasz Musialski,Anna Kiersnowska-Drzewiecka,Ireneusz Zabawa

Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym

"Pomożemy Ci dokonać trafnych wyborów w dziedzinie leasingu" - to główny cel autorów. Z tego powodu w sposób przystępny prezentują skomplikowaną tematykę leasingu. Temu służą m.in. liczne przykłady, które ułatwią Ci zrozumienie zasad rozliczania umów leasingu w zakresie prawa podatkowego i bilansowego. Ale to nie wszystkie Twoje korzyści. W książce znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania: która forma leasingu będzie najkorzystniejsza, na czym można zaoszczędzić? jak uniknąć błędów przy zawieraniu umów leasingu i rozliczaniu leasingu? jak pozyskać klientów, wybierając konkretną formę leasingu? czym różni się leasing konsumencki od leasingu pomiędzy przedsiębiorcami? w jaki sposób dokumentować leasing w księgach finansowych? jakie są zasady leasingu pomiędzy podmiotami z różnych krajów? Z kolei bogaty przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych pozwoli Ci poznać podejście sądów administracyjnych i organów podatkowych do kwestii związanych z leasingiem. W opracowaniu szczegółowo przedstawiono również: klasyfikację umów leasingu, ujęcie umów leasingu w księgach rachunkowych zarówno u leasingobiorcy, jak i leasingodawcy, różnice między KSR 5 a MSR 17, zasady nowych dwóch MSSF: MSSF 15 i MSSF 16, które wejdą w życie odpowiednio 1.01.2018 r. i 1.09.2019 r., amortyzację przedmiotu leasingu, fakturowanie, sposoby odliczania podatku naliczonego. Każde omówione zagadnienie poparte jest przykładami, a w części rachunkowej znajdziesz praktyczny słowniczek pojęć. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, menedżerów, doradców podatkowych i księgowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj