ebook Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 - Opracowanie zbiorowe

Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.

Publikacja zawiera:

przejrzyste, tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji z zaznaczeniem zmian (uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości dokonane w 2015 roku, łącznie z tzw. dużą zmianą ustawy o rachunkowości obowiązującą od 23 września 2015 r. oraz zmianami wprowadzanymi od 1 stycznia 2016 r. wyjaśnienia i komentarze ekspertów-praktyków do każdego zmienionego przepisu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj