ebook Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r. - Marek Musioł

Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r.

„Przedkładana Czytelnikowi książka wpisuje się w tak obecnie ważny, a zatem i szeroko badany, obszar badań nad bezpieczeństwem. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z oryginalnym tematem i nowatorskim podejściem do tej, tak popularnej, problematyki. Autor wykorzystuje bowiem teorię kompleksów bezpieczeństwa do szczegółowej analizy krajów poradzieckich zaliczanych do Azji Środkowej (Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizja i Tadżykistan). Teoria ta, wraz z koncepcją sekurytyzacji, której także uwagę poświęcono w niniejszej pracy, mieści się w tzw. szkole kopenhaskiej – znanej już powszechnie, ale nie mającej wielu „uczniów” a zatem nie owocującej bogactwem publikacji na rynku polskojęzycznym”. /Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller/