ebook Jak „sprzedać” miasto? Badania psychologiczne w marketingu terytorialnym - Maria Sidoruk

Jak „sprzedać” miasto? Badania psychologiczne w marketingu terytorialnym

Publikacja omawia proces komunikacyjny w trakcie promowania marki miasta. Samorząd jako podmiot współtworzący gospodarcze realia makroekonomiczne skazany jest na walkę w wolnorynkowej konkurencji. Aby móc ją skutecznie podjąć, musi dostosować swoje struktury do standardów obowiązujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Książka pokazuje jak bardzo poznawcze teorie podobieństwa są bezcennym źródłem wiedzy, która może być skutecznie wykorzystana w zastosowaniach praktycznych w kontroli zachowań rynkowych w dziedzinie marketingu terytorialnego. Jest zatem znakomitym przykładem precyzyjnego, ilościowego podejścia do oceny atrakcyjności miast oraz tworzenia skutecznych strategii wzmacniających ich wizerunek w umysłach mieszkańców. Szczególnym walorem pracy jest także zależność odwrotna, zastosowania praktyczne także są inspirującym źródłem rozwoju poznawczych teorii podobieństwa. Wyniki przeprowadzonych badań mogą bowiem zostać wykorzystane do uszczegółowiania tych teorii, ich rozwoju i integracji z innymi teoriami poznawczymi, m.in. teorią perspektywy. Publikacja w sposób kompetentny łączy ze sobą wątki twardej psychologii poznawczej (teorię asymetrii podobieństw Tversky’ego, teorię perspektywy Kahnemana i Tversky’ego, teorię asymetrii pozytywno-negatywnej) z aspektem aplikacyjnym (kształtowanie marki miasta i płynące z tego zalecenia dla miejskich włodarzy). Autorka pokazuje zatem, że można być zaangażowanym zarówno w tak aplikacyjną stronę badań jaką jest tworzenie reklam, a równocześnie twórczo wykorzystywać dorobek psychologii naukowej