ebook Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych - Monika Hadaś-Dyduch

Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych

Książka jest wprowadzeniem w stan wiedzy inwestycji alternatywnych przez pryzmat produktów strukturyzowanych. Opisuje produkty strukturyzowane poprzez ich genezę, sposób ich konstrukcję oraz klasyfikację W szczególności zawiera szczegółową analizę przez produktów strukturyzowanych rozpoczętych a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000-31.12.2013 przez pryzmat uzyskanych stóp zwrotu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj