ebook Gospodarowanie wodami - Magdalena Bar,Sergiusz Urban,Rafał Cieślak,Marcin Pchałek,Michał Behnke,Mikołaj Adamczyk,Irmina Grzegrzółka,Tamara Tokarczyk,Stefan Iwicki,Urszula Sadowska,Łukasz Oleszczuk,Sylwia Horska-Schwarz,Andrzej Tiukało,Paulina Kupczyk,Tomasz Kolerski,Łukasz Trojnarski,Krzysztof Okrasiński,Paweł Prus,Piotr Rak

Gospodarowanie wodami

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Ze wstępu Książka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej. Autorzy szczególną uwagę zwracają na problemy praktyczne występujące w związku z programowaniem i wdrażaniem rozwoju gospodarczego zależnego od polityki wodnej. Ponadto przedstawiają tematykę gospodarowania wodami na tle wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska czy zarządzania ryzykiem powodziowym, a także na gruncie przepisów nowego Prawa wodnego oraz towarzyszących aktów prawnych. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia ekonomiczne i instytucjonalne, które odgrywają znaczenie w programowaniu zrównoważonego rozwoju. Publikacja przeznaczona jest dla każdego, kto pragnie rozwijać swą wiedzę w obszarze innowatorskich metod gospodarowania wodami. Zainteresuje urzędników, radców prawnych, konsultantów i ekonomistów zajmujących się omawianą problematyką. Autorami publikacji są pracownicy naukowi oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowywania dokumentów programowych oraz realizacji przedsięwzięć w obszarze gospodarowania wodami, które obejmuje przede wszystkim udział w sporządzaniu kluczowych dokumentów strategicznych implementujących ramową dyrektywę wodną oraz dyrektywę powodziową, a także udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na cele środowiskowe wód.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj