ebook Prawo wodne. Komentarz - Mirosław Kałużny

Prawo wodne. Komentarz

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwalone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak: własność i korzystanie z wód, budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek, procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, spółki wodne, ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych. Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad projektem ustawy - Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodarowaniu wodami. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj