ebook English in Medicine. Conversations - Barbara Rusin

English in Medicine. Conversations

Podręcznik pozwala pogłębić znajomość języka angielskiego, głównie słuchowego. Tematem przewodnim są trudne rozmowy z pacjentem. Konwersacje – przygotowane przez lekarzy różnych specjalności – pokazują podejście do pacjenta, uczą umiejętności doboru adekwatnych słów i zachęcają do refleksji nad ulepszaniem komunikacji z pacjentem, szczególnie w bardziej problematycznych sytuacjach. Oprócz dialogów książka zawiera obudowę dydaktyczną (ćwiczenia z tekstem, poszerzenie słownictwa, ćwiczenia komunikacyjne i in.). Integralną część książki stanowią nagrania dialogów wykonane przez native speakerów. Publikacja przeznaczona do pracy na lektoratach z języka angielskiego i ewentualnie do samodzielnej nauki.PART I 1 CHAPTER 1. CONVERSATION 1 Anaesthesiology: Giving information about a patient’s condition 2 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 2 STEP 2: TRANSCRIPT 4 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 7 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 8 CHAPTER 2. CONVERSATION 2 Anaesthesiology: Fear of going under general anaesthesia 10 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 10 STEP 2: TRANSCRIPT 12 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 14 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 16 CHAPTER 3. CONVERSATION 3 Dermatology: Disbelief 18 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 18 STEP 2: TRANSCRIPT 20 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 23 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 24 CHAPTER 4. CONVERSATION 4 Gynaecology: Fear before discharge home 26 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 26 STEP 2: TRANSCRIPT 29 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 31 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 32 CHAPTER 5. CONVERSATION 5 Internal medicine: Antibiotic abuse 34 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 34 STEP 2: TRANSCRIPT 36 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 39 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 40 CHAPTER 6. CONVERSATION 6 Internal medicine: Modification of treatment 42 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 42 STEP 2: TRANSCRIPT 44 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 47 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 48 CHAPTER 7. CONVERSATION 7 Neurology: Disease complications 50 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 50 STEP 2: TRANSCRIPT 52 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 55 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 56 CHAPTER 8. CONVERSATION 8 Ophtalmology: Refusing surgery 58 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 58 STEP 2: TRANSCRIPT 60 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 63 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 64 CHAPTER 9. CONVERSATION 9 Orthopedics: Inquisitive patient 66 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 66 STEP 2: TRANSCRIPT 68 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 71 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 72 CHAPTER 10. CONVERSATION 10 Paediatrics: Anxiety before child’s vaccination 74 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 74 STEP 2: TRANSCRIPT 76 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 78 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 79 CHAPTER 11. CONVERSATION 11 Paediatrics: Delayed diagnosis 80 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 80 STEP 2: TRANSCRIPT 82 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 85 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 86 CHAPTER 12. CONVERSATION 12 Psychiatry: Support in disease 88 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 88 STEP 2: TRANSCRIPT 90 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 93 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 94 CHAPTER 13. CONVERSATION 13 Rheumatology: Incurable disease 96 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 96 STEP 2: TRANSCRIPT 98 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 101 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 102 CHAPTER 14. CONVERSATION 14 Urology: Postoperative recovery 104 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 104 STEP 2: TRANSCRIPT 106 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 109 STEP 4: VOCABULARY EXERCISES 110 PART II 113 CHAPTER 1. CONVERSATION 1 Oncology: Giving good news and stressing the importance of on-going cancer vigilance 114 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 114 STEP 2: TRANSCRIPT 116 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 118 CHAPTER 2. CONVERSATION 2 Oncology: Breaking bad news 120 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 120 STEP 2: TRANSCRIPT 122 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 125 CHAPTER 3. CONVERSATION 3 Oncology: Delivering news about an uncertain MRI scan 128 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 128 STEP 2: TRANSCRIPT 130 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 132 CHAPTER 4. CONVERSATION 4 Informing parents about child’s unfavorable diagnosis. Discussing treatment plan 134 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 134 STEP 2: TRANSCRIPT 136 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 138 CHAPTER 5. CONVERSATION 5 Informing the patient about poor diagnosis after obtaining pathology report. Discussing prognosis and treatment plan 140 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 140 STEP 2: TRANSCRIPT 142 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 144 CHAPTER 6. CONVERSATION 6 Oncology: Conversation with the family of a terminally ill cancer patient 146 STEP 1: LISTENING COMPREHENSION 146 STEP 2: TRANSCRIPT 148 STEP 3: WORKING WITH TEXT AND CONVERSATION SKILLS 150 TRANSLATION OF THE CONVERSATIONS 152 PART 1 152 Konwersacja 1 152 Konwersacja 2 154 Konwersacja 3 157 Konwersacja 4 159 Konwersacja 5 161 Konwersacja 6 164 Konwersacja 7 166 Konwersacja 8 168 Konwersacja 9 170 Konwersacja 10 173 Konwersacja 11 175 Konwersacja 12 177 Konwersacja 13 179 Konwersacja 14 181 PART 2 184 Konwersacja 1 184 Konwersacja 2 186 Konwersacja 3 188 Konwersacja 4 190 Konwersacja 5 193 Konwersacja 6 195 ANSWER KEY 198

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj